Jak się z nami skontaktować?

Jak się z nami skontaktować?

Siedziba firmy w Warszawie

TEFIM Sp. z o.o.
ul. Złota 11/2
00-019 WARSZAWA
tel.: (022) 827 02 19
tel./fax: (022) 828 13 15
tel./fax: (022) 850 17 12
fax: (022) 826 20 98
e-mail: warszawa@tefim.com.pl
e-mail: tefimwarszawa@o2.pl

Zakład Produkcyjny w Zambrowie
Al. Wojska Polskiego 27a
18-300 Zambrów

Oddział w Poznaniu
TEFIM Sp. z o.o.
ul. Mołdawska 25
61-614 POZNAŃ
tel./fax (061) 821 93 88
tel. (061) 824 43 26
tel. (061) 824 28 81
e-mail: poznan@tefim.com.pl

Dane Rejestrowe Firmy

  • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Numer KRS: KRS0000181396
  • Wysokość kapitalu zakładowego: 884 000,00 PLN
  • Regon 012562740
  • NIP 526-021-36-52