Kontakt Poznań

Oddział w Poznaniu

TEFIM Sp. z o.o.
ul. Mołdawska 25
61-614 POZNAŃ
tel./fax (061) 821 93 88
tel. (061) 824 43 26
tel. (061) 824 28 81
e-mail: poznan@tefim.com.pl

Siedziba firmy w Warszawie
TEFIM Sp. z o.o.
ul. Złota 11/2
00-019 WARSZAWA
tel.: (022) 827 02 19
tel./fax: (022) 828 13 15
tel./fax: (022) 850 17 12
fax: (022) 826 20 98
e-mail: warszawa@tefim.com.pl
e-mail: tefimwarszawa@o2.pl